Nejste přihlášen(a) [Přihlásit se / Registrovat se]
Existuje v programu The Bat! funkce pro editaci příchozích zpráv?
Autor: Marek Mikuš (IP zapsáno)
Administrátor
Datum: 26.01.2007 11:45

Ne, přímo funkce pro tuto operaci k dispozici není. Je však možné požadovanou zprávu vyexportovat do souboru v menu "Nástroje | Exportovat zprávy | Do MSG souborů", poeditovat potřebné parametry v libovolném textovém editoru a naimportovat zprávu zpět v menu "Nástroje | Importovat zprávy | Z EML/MSG souborů". Původní zprávu můžete následně smazat. Pozor, při tomto zkonvertování se neuloží speciální parametry programu The Bat! (praporek, Barevná skupina, poznámka, atribut odpovězená), protože je tento formát všeobecný a nelze v něm specifikovat nové speciální parametry. Je potřeba si tyto parametry poznamenat a po importování je nastavit znovu.