Nejste přihlášen(a) [Přihlásit se / Registrovat se]
Quoted-printable
Autor: Marek Mikuš (IP zapsáno)
Administrátor
Datum: 26.01.2007 17:49

Co to je?
Quoted-printable je typ kódování 8-bitových znaků dle standardu MIME, který se používá pro spolehlivý přenos zpráv a souborů přes Internet.

K čemu se používá?
Toto kódování se používá tehdy, je-li většina znaků psána v ASCII kódování (bez speciálních českých znaků). Tyto znaky se odešlou nezměněny a kódují se pouze speciální české znaky. Před tyto se přidá znak "=". Většina textu je tedy čitelná i bez zpětného dekódování, takže by neměl být problém i u E-mailových klientů, kteří nepodporují toto kódování nebo Base64. Příkladem může být například spisovatel "Karel Havlíček Borovský", jehož jméno by po překódování vypadalo takto: "Karel_Havl=ED=E8ek_Borovsk=FD". To, že je text kódovaný tímto typem se dozvíme z hlavičky mailu, kde je uvedeno pole " Content-Transfer-Encoding: quoted-printable".

Toto kódování také řeší problém při použití diakritiky v polích samotné hlavičky. Ta by se správně v hlavičce neměla objevovat. Pokud by byla např uvedena v E-mailové adrese, nemusela by být doručena nebo by se mohla ztratit. Aby se tomuto problému předešlo, byl vytvořen předpis RFC2047, který předepisuje, jak má text s diakritikou v hlavičce mailu vypadat. Syntaxe je v tomto případě následující: "=?charset?kódování?řetězec?=", takže by to vypadalo takto: "=?ISO-8859-2?Q?Karel_Havl=ED=E8ek_Borovsk=FD?=".

Podporuje program The Bat! tento protokol?
ANO.

Jak a kde se nastavuje?
Tento typ kódování se nastavuje pro každý účet v programu The Bat! zvlášť v menu "Účet | Nastavení | Přenos", kde zaškrtnete volbu "Quoted-printable" u volby "Výchozí Kódování 8-bitových znaků". Nastavení, zda se má text v hlavičce mailu kódovat zvoleným kódováním či nikoliv, provedete v menu "Účet | Nastavení | Vlastnosti", a to volbou "Neprovádět vybrané Kódování 8-bitových znaků v hlavičce zprávy". Máte-li vybráno "MIME Base64" nebo "UUE Kódování", ale chcete některé soubory poslat právě pomocí kódování "Quoted-printable", v okně Editoru zpráv vyberte volbu v menu "Utility | Vložit soubor jako přílohu | Použít kódování Quoted-printable ".

Kde lze získat více informací?
Popis tohoto kódování můžete nalézt v dokumentu RFC 1521 http://sunsite.auc.dk/RFC/rfc/rfc1521.html.