Nejste přihlášen(a) [Přihlásit se / Registrovat se]
MIME - Multipurpose Internet Mail Extensions
Autor: Marek Mikuš (IP zapsáno)
Administrátor
Datum: 26.01.2007 17:49

Co tato zkratka znamená?
MIME - Multipurpose Internet Mail Extensions

K čemu se používá?
Protokol MIME byl vytvořen za účelem rozšíření standardu RFC 822, protože nebylo možné posílat E-lektronickou poštou i diakritiku, soubory různých typů atd. MIME definuje 2 typy kódování znaků, a to Quoted-printable a Base64, díky kterým je možné přenášet binární soubory a E-mailové zprávy, které obsahují 8-bitové znaky, které by nemusely být správně přes Internet doručeny, protože je zaručen pouze 7-bitový přenos. Tato kódování nahradila dříve používaný standard UUENCODE a UUDECODE.
MIME zavádí následující hlavičky, které můžete v E-mailové zprávě najít:
o MIME-Version - pole určující verzi MIME. Je důležité pro zpětnou kompatibilitu, musí být ve zprávě uvedeno a vždy musí být umístěno před ostatními hlavičkami MIME
o Content-Type - toto pole určuje typ přenášených dat (např. "video/mpeg", "message" nebo "multipart")
o Content-Transfer-Encoding - použitý typ kódování (7bit, 8bit, binary, quoted-printable, Base64)
o Content-ID - zde může být uveden jednoznačný identifikátor zprávy, na který se může odkazovat jiná zpráva typu "message/external-body"
o Content-Description - zde může být uveden popis o přenášených souborech (pouze v ASCII znacích)

Podporuje program The Bat! tento protokol?
ANO.

Kde lze získat více informací?
Kompletní popis tohoto protokolu můžete nalézt v dokumentech
RFC 2045 http://sunsite.auc.dk/RFC/rfc/rfc2045.html
RFC 2046 http://sunsite.auc.dk/RFC/rfc/rfc2046.html
RFC 2047 http://sunsite.auc.dk/RFC/rfc/rfc2047.html
RFC 2048 http://sunsite.auc.dk/RFC/rfc/rfc2048.html
RFC 2049 http://sunsite.auc.dk/RFC/rfc/rfc2049.html