Nejste přihlášen(a) [Přihlásit se / Registrovat se]
Base64
Autor: Marek Mikuš (IP zapsáno)
Administrátor
Datum: 26.01.2007 17:50

Co to je?
Base64 je typ kódování 8-bitových znaků dle standardu MIME, který se používá pro spolehlivý přenos zpráv a souborů přes Internet.

K čemu se používá?
Tento typ kódování převede odeslaný text na nečitelný blok dat, který je bez následného dekódování nepoužitelný. Samozřejmostí je, že E-mailový klient příjemce musí toto kódování podporovat. Toto kódování se doporučuje při korespondenci, u které se hojně využívá diakritika a také pro správné odesílání binárních souborů přes Internet. Příkladem může být například spisovatel "Karel Havlíček Borovský", jehož jméno by po překódování do Base64 vypadalo takto: "S2FyZWwgSGF2bO3oZWsgQm9yb3Zza/0=". To, že je pro kódování použito Base64 se dozvíme z hlavičky mailu, kde je uvedeno pole "Content-Transfer-Encoding: base64".

Toto kódování také řeší problém při použití diakritiky v polích samotné hlavičky. Ta by se správně v hlavičce neměla objevovat. Pokud by byla např uvedena v E-mailové adrese, nemusela by být doručena nebo by se mohla ztratit. Aby se tomuto problému předešlo, byl vytvořen předpis RFC2047, který předepisuje, jak má text s diakritikou v hlavičce mailu vypadat. Syntaxe je v tomto případě následující: "=?charset?kódování?řetězec?=", takže by to vypadalo takto: "=?ISO-8859-2?B?S2FyZWwgSGF2bO3oZWsgQm9yb3Zza/0=?=".

Podporuje program The Bat! tento protokol?
ANO.

Jak a kde se nastavuje?
Tento typ kódování se nastavuje pro každý účet v programu The Bat! zvlášt v menu "Účet | Nastavení | Přenos", kde zaškrtnete volbu "Base64" u volby "Výchozí Kódování 8-bitových znaků". Nastavení, zda se má text v hlavičce mailu kódovat zvoleným kódováním či nikoliv, provedete v menu "Účet | Nastavení | Vlastnosti", a to volbou ""Neprovádět vybrané Kódování 8-bitových znaků v hlavičce zprávy". Nastavení tohoto kódování pro soubory se provádi v sekci "Soubory & Adresáře", kde zvolíte "Base64" u volby "Výchozí kódování přiložených souborů". Máte-li vybráno "UUE Kódování", ale chcete některé soubory poslat pomocí kódování "Base64", v okně Editoru zpráv vyberte volbu v menu "Utility | Vložit soubor jako přílohu | Použít kódování MIME Base64".

Kde lze získat více informací?
Popis tohoto kódování můžete nalézt v dokumentu RFC 1521 http://sunsite.auc.dk/RFC/rfc/rfc1521.html.