Nejste přihlášen(a) [Přihlásit se / Registrovat se]
APOP - Authenticated Post Office Protocol
Autor: Marek Mikuš (IP zapsáno)
Administrátor
Datum: 26.01.2007 17:50

Co tato zkratka znamená?
APOP - Authenticated Post Office Protocol

K čemu se používá?
APOP je metoda umož�?ující šifrování hesla při přihlašování na server. Přihlásí-li se program k serveru, server odešle zpět specifický řetězec skládající se z jedinečného identifikátoru tohoto přihlášení založeného na PID (process ID) a z aktuálního času. Program provede matematický výpočet z interně zadaného hesla a tohoto řetězce a výsledek pošle APOP serveru ve formě "otisku prstu" (fingerprint) o velikosti 128 bitů. Server porovná přijatý výsledek se svým (vypočítaným stejným způsobem) a je-li porovnání úspěšné, je zaručeno, že je heslo správné. Jelikož je řetězec posílaný serverem založený na času a PID, je nemožné, aby ho kdokoli použil znovu.

Podporuje program The Bat! tento protokol?
ANO.

Jak a kde se nastavuje?
V menu "Účet | Nastavení | Přenos" stiskněte tlačítko "Nastavení ověření" v sekci, pro kterou chcete kódování hesla použít (Přijímání/Odesílání) a v novém okně zaškrtněte volbu "Šifrované ověření hesla APOP/MD-5 (RFC-1939)". Ověřte si však prosím nejdříve, zda tuto službu umož�?uje Váš poskytovatel a provozovatel schránky.

Kde lze získat více informací?
Kompletní popis tohoto protokolu můžete nalézt v dokumentu RFC 1939 http://sunsite.auc.dk/RFC/rfc/rfc1939.html