Nejste přihlášen(a) [Přihlásit se / Registrovat se]
Popis systému šablon - čtěte prosím před napsáním dotazu
Autor: Marek Mikuš (IP zapsáno)
Administrátor
Datum: 24.01.2007 13:42

Šablony zpráv jsou jistě jednou z nejsilnějších zbraní programu The Bat!. V tomto návodu bych rád popsal jejich funkci a celý systém. Šablony v programu The Bat! nejsou pouze statické, ale jejich obsah může být dynamicky měněn pomocí téměř 500 maker (počet zahrnuje i makra přidané rozšiřujícími pluginy), které mohou měnit adresy, identitu, zarovnání textu, pozici kurzoru atd.

Existuje pět hlavních míst, kde se můžete s definicí šablon zpráv setkat. V prvních čtyřech je možné nastavit vlastní šablonu pro Nově vytvořené zprávy, pro Odpovědi a pro Předané zprávy. Na úrovni účtu a složky je také možné nastavit vlastní šablonu pro Potvrzení o přečtení, které je zasláno (dle nastavení) odesílateli jako potvrzení, že byla zpráva přečtena. Zde jsou popsány jednotlivé úrovně šablon:

1. Na úrovni účtu (menu Účet | Nastavení | Šablony zpráv) - tyto šablony budou použity v případě, že pro danou situaci nebude definována specifická šablona složky, skupiny kontaktů nebo kontaktu.

2. Na úrovni složky zpráv (menu Složka | Nastavení) - tyto šablony budou použity v případě, že bude příslušná složka aktivní a nebude definována specifická šablona skupiny kontaktů nebo kontaktu. Tento typ šablon je používán v případě, že filtrujete známé, kamarády a spolupracovníky do samostatných složek a máte pro ně vlastní šablonu. U tohoto typu šablon může nastat problém, pokud budete mít aktivní složku, která bude mít v šabloně použito makro %TO="" s vloženou adresou příjemce a vytvoříte zprávu kliknutím na odkaz ve zprávě nebo na WWW stránce. Vytvoří se totiž zpráva, která bude mít v poli Příjemce jak adresu definovanou v odkazu, tak i v šabloně. Řešení je uvedeno v tomto FAQ.

3. Na úrovni skupiny kontaktů v adresáři (menu Upravit | Nastavení u vybrané skupiny) - vhodné pro vytvoření šablony pro komunikaci s uzavřenou skupinou např. kamarádů, kolegů nebo firemních klientů.

4. Na úrovni kontaktu v adresáři (menu Upravit | Nastavení u vybraného kontaktu) - vhodné pro vytvoření specifické šablony pro individuální komunikaci s příslušnou osobou. Výhodou specifických šablon na úrovni adresáře kontaktů je, že jejich vytvoření je nezávislé na právě aktivní složce (která může mít specifickou šablonu).

5. Na úrovni vkládacích šablon (menu Nastavení | Vkládací šablony) - Vkládací šablony jsou nezávislé na předcházejících úrovních a vkládají se do editovaných zpráv přes menu "Utility | Vložit vkládací šablonu" nebo pomocí klávesové zkratky "Ctrl+Mezerník". Jsou dvě možná použití tohoto typu šablon:

a) pro vytváření šablon, které vkládají text (případně mění nastavení editované zprávy) a nejsou přímo spjaty s určitým příjemcem, skupinou Kontaktů nebo složkou. Zvláště vhodné je to v případě podpory uživatelů, kdy se často vkládá stejná odpověď na hlášený dotaz nebo problém.

b) pro vytváření šablon, které budou vkládány do výše uvedených šablon - použitím makra se Vkládací šablona vloží do např. šablony účtu. To je vhodné např. pro případ změny podpisu, kdy není nutné měnit více šablon, ale pouze jedna, na kterou se všechny ostatní odkazují. Druhou možností je více Vkládacích šablon s různými podpisy, kterými lze nahrazovat již vložený podpis v editované zprávě.

Důležité: nadřazenost jednotlivých úrovní je vzhledem ke zvolenému systému opačná, tedy je-li vytvořena nová zpráva pro určitého uživatele, který je uložen v adresáři kontaktů a jeho kontakt má specifickou šablonu, je použita šablona kontaktu, tedy 4. úroveň. Pokud je příjemce v adresáři kontaktů, ale kontakt nemá specifickou šablonu, je použita šablona skupiny kontaktů, tedy 3. úroveň. Nemá-li skupina nastavenu specifickou šablonu, je použita šablona právě aktivní složky, tedy 2. úroveň. A pokud nemá aktivní složka specifickou šablonu, je až nyní vybrána šablona na úrovni účtu, tedy 1. úroveň.

Šablony jsou použity i v dalších částech programu:

- Ve filtrech, kde je možné nadefinovat si vlastní šablonu pro automatickou odpověď odesílateli, specifickou šablonu při předání zprávy a je možné nastavit si šablonu pro zprávu, která bude zaslána v případě přijetí filtrem definované zprávy.

- Při tisku zpráv, kdy můžete nastavit, v jakém formátu a s jakými údaji budou zprávy tisknuty. Jelikož může mít každá složka vlastní nastavení tisku, je možné i pro každou složku nastavit vlastní specifickou šablonu.

- Při ukládání zpráv, kdy můžete nastavit, v jakém formátu a s jakými údaji budou zprávy ukládány do textového souboru. Tuto šablonu můžete definovat v nastavení účtu (menu "Účet | Nastavení | Šablony zpráv") nebo v nastavení jednotlivých filtrů (u funkce "Exportovat zprávu do souboru").

Před napsáním dotazu teké prosím nejdříve pročtěte znalostní databázi k šablonám a makrům, odkaz je Znalostní databáze - Šablony a makraUpraveno 7 krát. Naposledy upravil Marek Mikuš (02.01.2008 18:50)